Satsningar i craps

Har du någon gång sprungit på tärningsspelet craps på ett online casino? Tyckte du att det verkade krångligt och svårt? Det är förståeligt med tanke på hur spelbordet ser ut och alla satsningar man kan göra, men ge det en chans. Det är faktiskt ett väldigt underhållande och roligt spel och du behöver inte göra några avancerade satsningar i början, dock är det till mycket hjälp att förstå reglerna och försöka lära sig vad sannolikheten är att en viss kombination av tärningarna ska komma upp.

Spelregler

Det finns en som kastar tärningarna, the shooter, sen har vi resten som satsar på om shootern ska klara eller inte klara sitt kast. Shootern klarar sitt kast om han slår 7 eller 11, men slår han 2,3 eller 12 förlorar han. Beroende på hur man har satsat här vinner man och förlorar precis som shootern. Kommer det däremot upp någon av de andra siffrorna, fortsätter spelet och en "point" har skapats. Det innebär att shootern ska försöka få samma siffra igen, innan en sjua kommer upp. Får han det vinner han, annars går vadet förlorat. Även här är det detsamma för de som satsar. Turen går sedan vidare till nästa spelare vid bordet.

Satsningar

Många tror att det är svårt och krångligt med satsningar i craps. Det är det, i alla fall till en början. Bra att veta är att två tärningar kan ha 36 olika kombinationer av nummer. Varje nummer har ett visst antal kombinationer. Tittar man på det nummer som har högst odds 2 och 12, är chansen att slå de numren 1 på 36 gånger. Likaså kan man slå ihop de olika möjligheterna vid pass line satsningarna och inser att det är lite högre chans att vinna om man satsar på "pass line". Craps är egentligen ett rent turspel, men med hjälp av sannolikheten kan man i alla fall satsa på det som har bäst förutsättningar att slå in.

Enkla satsningar

Det bästa att börja med om man är nybörjare är att satsa på "pass line" och "don´t pass line". Det är en satsning man gör inför det första kastet, som kallas för "come out roll". Man satsar då på om "shootern" ska få 7 eller 11 och lyckas eller få 2,3 eller 12 och misslyckas. Fortsätter spelet genom att en "point" uppstår, har man chans att satsa vidare på om "shootern" klarar att få sin "point" innan han får en sjua. Samma regler gäller som den första satsningen.

Ytterligare satsningar

Vi har nämnt de två enklaste satsningarna och resterande typer brukar man säga är till husets fördel. En av de mer populära satsningarna är de man satsar på en speciell siffra. Det gäller bara efter "come out" kastet och endast för siffrorna 4, 5, 6, 8, 9, eller 10. Vinner gör man om den siffran kommer upp innan 7.